Zmiana

Zarządzanie zmianą


Aktualizacja dokumentacji, nadzorowanie wymagań prawnych, zapewnienie zgodności, analiza danych z audytów, analizy ryzyka, mierników, to podstawowe funkcje wspierane przez BPMrail.

 
System automatyzuje proces zarządznia zmianą w organizacji.
pozwala zarządzać zmianą odpowiedzialności, przebiegu procesów,
dokumentacji i zadniami.
 
Dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwia planowanie zmiany,
informowanie o niej oraz wdrożenie i doskonalenie.
 


Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji!
Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.