Tabor

Zarządzanie taborem

 

System BPMrail pozwala ewidencjonować oraz zarządzać składnikami majątku, takimi jak tabor. Umożliwia wskazanie charakterystyki, jednoznacznrj identyfikacji oraz określenie niezbędnych działań związnych z taborem.

 
Kalendarz zasobów pilnuje terminów i powiadamia o nich osoby
odpowiedzialne. 
System wymusza realizację działań - akcji oraz odnotowywanie
ich wyników.
 
Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.