Bezpieczeństwo

SMS - System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Obowiązek zaprojektowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury wynika z:

- Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych,
- Ustawy o Transporcie Kolejowym rozdział 4 - Bezpieczeństwo transportu kolejowego z dnia 28 marca 2003 r.
- Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym z dnia 19 marca 2007 r.
 
Utrzymywanie efektywnego systemu w wydaniu papierowym, czy nawet udziałów sieciowych, jest bardzo trudne i powoduje bardzo duże obciążenie Pełnomocnika SMS.

System w obszarze bezpieczeństwa realizuje szereg funkcji:

- modelowanie procesów i procedur
- zarządzanie dokumentacją
- ocena krytyczności procesów (BIA)
- ocena ryzyka zawodowego
- analiza ryzyka (FMEA)
- plan zarządzania ryzykiem
- pomiar skuteczności zabezpieczeń
- zarządzanie incydentem
- kontrole i audyty
- i wiele innych.
 
Modelowanie procesów i procedur - system umożliwia graficzne odwzorowanie struktury organizacyjnej, procesów i procedur.
Czytaj więcej >

Zarządzanie dokumentacją - poprzez portal system udostępnia pracownikom niezbędne dokumenty i formularze. Nadzór dotyczy równiez zapisów systemowych.
Czytaj więcej >

Ocena krytyczności procesów (BIA) - po zamodelowaniu procesów system umożliwia ocenę procesów pod względem ciągłości działania. Metodyka analizy zgodna jest z ISO 22301 i jest to dana wejściowa do analizy ryzyka.
 
Ocena ryzyka zawodowego - system umożliwia przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego z godnie z wymaganiami prawnymi. W zależności od typu i miejsca wykonywania pracy system przypisuje zagrożenia, a ocena ryzyka zawodowego przebiega w bardzo sprawny zautomatyzowany sposób.
Analiza ryzyka (FMEA) - na bazie zidentyfikowanych zagrożeń, system przeprowadza nas prze proces analizy ryzyka.
Czytaj więcej >

Plan zarządzania ryzykiem - po przeprowadzonych analizach system wspiera realizację działań związanych z minimalizacją ryzyka.
Czytaj więcej >

Pomiar skuteczności zabezpieczeń - dla wskazanych zabezpieczeń i działań możemy zbudować mechanizm mierników.
Czytaj więcej

Zarządzanie incydentem - system pozwala na zgłasznie i zarządznie incydentami.
Czytaj więcej >

Kontrole i audyty - automatyzuje planowanie, realizację i raportowanie kontroli i audytów wewnętrznych.
Czytaj więcej >

Jedyny tak kompleksowy system do zarządzania bezpieczeństwem kolejowym!

Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.