Mierniki

Zarządzanie miernikami


Parametryzacja procesów, kwantyfikacja ryzyka, ocena bezpieczeństwa i skuteczności działania oraz efektywności to podstawa doskonalenia systemu.

 
System umożliwia parametryzację celów i ryzyk.
Dzięki zaawansowanym mechanizmom pozwala na monitorowanie
i raportowanie mierników.
Wymusza podejmowanie działań i pilnuje terminowości realizacji.
 
Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.