Jakość

System Zarządzania Jakością - ISO 9001

 
Obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości, zarówno w obszarze organizacji jak i jakości przewozów wymaga wielu działań podejmowanych przez całą organizację.
 

System w obszarze jakości realizuje szereg funkcji: 

- modelowanie procesów i procedur
- zarządzanie dokumentacją
- ustanowienie kontekstu organizacji
- zarządzanie miernikami
- zarządzanie ryzykiem
- zarządzanie niezgodnościami
- audyty i przeglądy
- i wiele innych.

Modelowanie procesów i procedur 

 
System BPM RAIL umożliwia graficzne odwzorowanie struktury organizacyjnej, procesów i procedur. 
 
Podczas modelowania zapisuje w bazie danych wszelkie informacje zawarte na diagramach. Gotowy zestaw elementów do modelowania procesów zgodnie z BPMN oraz łatwość wykorzystania narzędzia poprawia  szybkość modelowania oraz zmniejsza ilość błędów w tworzonych procedurach.

Modelowanie odbywa się poprzez układanie obiektów w schematy blokowe oraz przypisywanie odpowiedzialności dla obiektów struktury organizacyjnej.

Zarządzanie dokumentacją 


W portalu użytkownik odnajdywany jest na strukturze organizacyjnej, dokumentach i procesach oraz udostępniane są mu dedykowane informacje. System umożliwia zarządzanie dokumentami, ich archiwizowanie, publikowanie oraz zarządzanie zmianą.

Każdy dokument dostępny jest online z pełną historią oraz powiązaniami oraz możliwością raportowania.

Poprzez portal użytkownik ma możliwość zapoznania się z procesami, procedurami, instrukcjami. Ma również możliwość pobrania formularzy, bądź wypełnienia formularzy elektronicznych.
 
 
 

Zarządzanie miernikami

 
System umożliwia opracowanie mierników, zasilenie ich danymi i śledzenie za pomocą kokpitów i alertów skuteczności realizacji działań.

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem

 
System umożliwia identyfikację, rejestrowanie, ocenę i analizę ryzyka oraz opracowanie planu działań związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Czytaj więcej

Zarządzanie niezgodnościami

 
BPMRail umożliwia identyfikację audytowych i pozaudytowych niezgodności i incydentów oraz opracowanie działań związanych z eliminacją ich przyczyn lub skutków. Zaplanowane działania trafiają w systemie do odpowiednich osób do realizacji, a po ich zrealizowaniu następuje ocena skuteczności działań.

Audyty i przeglądy

 
System automatyzuje planowanie, realizację i raportowanie kontroli i audytów wewnętrznych.

Czytaj więcej   

Jedyny tak kompleksowy system do zarządzania jakością w spółce kolejowej!

Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.