Kontrole i audyty

Zapewnienie zgodności

 

BPMRail umożliwia planowanie audytów i kontroli z wykorzystaniem oceny zgodności, rankingu ryzyk. Audyty i kontrole  mogą być planowane zgodnie z oczekiwanymi kryteriami (ISO, SMS, kontrola zarządcza).

 
Zautomatyzowane planowanie podpowiada wyniki poprzednich audytów.
Po zaplanowaniu powiedomienia audytowe oraz raport jest wypełniany
w systemie.
Wszelkie spostrzeżenia poaudytowe moga zostać opracowane jako
niezgodności lub zalecenia.
 
Zadania wynikające z zaleceń sa kierowane do osób odpowiedzialnych,
a po ich realizacji, raport z wynikami działań i ocena skuteczności trafia
do rejestru.  
 
Copyright ©2016 BPMrail, All Rights Reserved.